Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Kácovec (chybně Kácoves) , ves, 130 duší v 18 domech; býval samostatným statkem, jejž začátkem 17. století rytíř Karel Mitrovský z Nemyšle držel, po jeho smrti připadl manželce Mandelíně; roku 1603 Mandelína Mitrovská z Podolí na Kácovci dědictví své Kácovec se vším příslušenstvím tak, jak jej po někdy Karlovi Mitrovském z Nemyšle, manželu svém, v držení a užívání byla, prodala Petrovi Karlovi Holickému ze Šternberka. 2 )
 
  Zdroj :2) Desky zemské – Kat. 136 M. 7., Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům, svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r.1847.