Krizová opatření vlády ČR a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 21.12.2020

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Na níže uvedených odkazech naleznete krizová opatření vlády a mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 21. 12. 2020:

Zdroj:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady-21--prosince-2020-185768/

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 21.12.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information