Úřední deska obce Tichonice

BENE BUS dobrovolný svazek obcí

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.03.2018 29.03.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Vladka Tichá
14.12.2017 09.11.2018 Schválený střednědobý výhled 2019-2021
Vladka Tichá
24.11.2017 09.12.2017 Aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2018
Vladka Tichá
10.11.2017 14.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
Vladka Tichá
10.11.2017 28.11.2017 Střednědobý výhled
Vladka Tichá
18.04.2017 03.05.2017 Zpráva o hospodaření za rok 2016
Vladka Tichá
13.04.2017 14.12.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2018 -2020
Vladka Tichá
13.04.2017 14.12.2017 Schválený rozpočet BENE BUS na rok 2017
Vladka Tichá

Volby do PS Parlamentu ČR 2017

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.10.2017 15.11.2017 Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Vladka Tichá
04.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb
Vladka Tichá
20.09.2017 22.10.2017 Zasedání okrskové volební komise
Vladka Tichá
30.08.2017 22.10.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vladka Tichá

Územní plán 2014-2015>Změna č.1a) územního plánu obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
03.04.2018 18.04.2018 VV - Oznámení o vydání změny č.1a ÚP Tichonice
Vladka Tichá
09.02.2018 20.03.2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zpřístupnění návrhu změny č.1a územního plánu Tichonice a oznámení konání veřejného projednání
Vladka Tichá
09.02.2018 18.04.2018 Návrh změny č.1a) územního plánu obce
Vladka Tichá

Všeobecné

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.10.2018 21.10.2018 Středočeský kraj - Oznámení o záměru převedení pozemku
Vladka Tichá
11.09.2018 11.10.2018 Prodej lesního pozemku p. č. 71 v k. ú. Soušice
Vladka Tichá
03.09.2018 19.09.2018 Nařízení středočeského kraje - stanovení maximální výše jízdného
Vladka Tichá
01.08.2018 01.09.2018 Zveřejnění pozemků k pronájmu
Vladka Tichá
23.05.2018 30.06.2018 Poplatek za komunální odpad
Vladka Tichá

Additional information