Historie

Nejstarší písemná zmínka o Tichonicích, jakožto o vsi s Tvrzí, pochází z roku 1365. Vsí Tichonice procházela zemská stezka, po které se dopravovala hlavně sůl a další zboží z jihu Čech směrem ke Kolínu a dále.

V současné době se obec skládá z 10 částí. Historické počátky několika jejích částí se podařilo dohledat v původních historický pramenech. Ty jsou zde uvedeny i s ukázkami nejvýznamnějších památek:

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Lhota Kácovská, ves 94 kat., 1 akat., v 16 domech, které náležely k 1.čtvrti svobodníku kraje Čáslavského.

Zdroj :   Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům., svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r.1847.
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Pelišek samota, mlýn, 37 duší. Od starodávna vedl tuto přes řeku Sázavu dřevěný most zvaný Pelíškův pro Kolínskou silnici, který ale povodní byl roku 1845 stržen.

Zdroj: Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům., svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r.1847.

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
Licoměrsko, víska o 3 číslech s 16 obyvateli, připomíná se v nejstarším zápisu panství Šternberského roku 1542 s tímto spojená, toho času pustá ves pod jménem Vicomelice.
 
Zdroj :Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům., svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r.1847.

 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Víska, 59 kat., 6 helvetů v 7 domech; povstala okolo roku 1750 rozdělením dvora poplužního.
Zdroj : Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům., svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r.1847.
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Kácovec (chybně Kácoves) , ves, 130 duší v 18 domech; býval samostatným statkem, jejž začátkem 17. století rytíř Karel Mitrovský z Nemyšle držel, po jeho smrti připadl manželce Mandelíně; roku 1603 Mandelína Mitrovská z Podolí na Kácovci dědictví své Kácovec se vším příslušenstvím tak, jak jej po někdy Karlovi Mitrovském z Nemyšle, manželu svém, v držení a užívání byla, prodala Petrovi Karlovi Holickému ze Šternberka. 2 )
 
  Zdroj :2) Desky zemské – Kat. 136 M. 7., Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům, svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r.1847.
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Solšice, ves 240 kat. 3 židé v 38 domech, z nichž náleželo 23 k 1. Čtvrti svobodníku kraje čáslavského, ostatek ke Kácovu. Bývalo zde rytířské sídlo rodu, který se zval ”Vladykové ze Solšic” ; z něho seděl ještě r. 1589 Jakub Vladyka ze Solšic v Soušicích.

Zdroj : Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům, svazek 3-okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r. 1847.
Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Ves, 194 obyv. v 25 domech. Ve východní části vsi spatřují se příkopy a náspy bývalého sídla rytířského. Roku 1420 seděl na Tichonicích rytíř Diviš z Tichonic, který byl purkrabím nejprv u pana Petra ze Šternberka, pak u jeho vdovy paní Perchty, rozené z Kravař, na hradě jejich českém Šternberku. 1)
Roku 1448 Zdeněk z Tichonic panu Jiřímu z Poděbrad Prahy dobývati pomáhal. Nejstarší zápis v zemských deskách uvádí již ves Tichonice s panstvím Šternberským spojenou.
Zdroj:
1) Palackého archiv díl III., Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům., svazek 3 –okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r. 1847.

 

 

 

Additional information

We use cookies

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.