Akce v obci

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení


p1010098V průběhu roku 2012 proběhla velká rekonstrukce prostor obecního úřadu Tichonice, které se nacházejí v budově bývalé školy a tímto byla dokončena kompletní rekonstrukce této budovy. Hlavním impulsem pro zahájení oprav bylo přiznání dotace z Programu rozvoje venkova, o které se obec snažila již několik let, ale až nyní jsme byli úspěšní. Práce probíhali od září do konce roku 2012. Kolaudace projektu byla provedena na podzim 2013 a nová úřadovna plně slouží ke svým účelům. Krátkou fotografickou reportáž stavebních prací přinášíme zde...

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

dd_2011_01Dne 18.6.2011 se na fotbalovém hřišti v Tichonicích konal další ročním oblíbeného Dětského dne. Počasí se na nás od rána příliš netvářilo, ale nakonec všem účastníkům ukázalo tu lepší tvář a žádné z téměř 40 dětí nezmoklo. S nefalšovanou radostí, úsměvem na tváři a zdravou soutěživostí překonávali děcka nástrahy několika připravených disciplín - jako například skákání v pytli, běh se svázanýma nohama, jízda na kole či velmi oblíbená jízda v kolečku.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dříve než jsme na kalendáři mohli otočit další stránku s nadpisem Květen, musela přijít noc mezi 30. dubnem a 1. květnem. Tato Svatojakubská noc je již tradičně na vesnicích dobou, kdy se nejdříve postavý máje a pak přichází nařadu pálení čarodějnic. Ani v Tichonicích se na tyto tradiční zvyky nezapomíná a proto se v pátek odpoledne 30. dubna na místním fotbalovém hřišti zdobila a stavěla máj a po setmění byl zapálen oheň i s čarodějnicí na hranici.

Na to, jak jsme si v Tichonicích poradili se stavěním máje se můžete podívat zde v této fotogalerii. 

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

A máme to tady…velká fotoreportáž z již 6.ročníku Dětského dne pořádaného v naší obci.

Dne 20. června se konal již 6. ročník Dětského dne, který byl tentokrát pořádán členy místního fotbalového spolku Sokol Tichonice. Místem konání bylo již tradičně fotbalové hřiště v Tichonicích, na kterém se v sobotním dopoledni sešlo bezmála 60 dětí zapsaných v jednotlivých disciplínách.  V letošním roce byl pro děti připraven o něco pestřejší program a to díky přispění z fondu hejtmana Středočeského kraje MuDr.Davida Ratha.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Dne 17.5.2008 se v Soušicích konalo "Setkání rodáků a starousedlíků ze Soušic a okolí". Slavnostního zahájení se ujal starosta obce p. Vaník. Takřka 200 přítomných účastníků setkání se během celého odpoledne bavilo kulturním programem, který podpořilo krásné počasí. K poslechu a k tanci hrála dechová kapela. V opravené hasičské zbrojnici bylo připraveno občerstvení a ostatní se mohli bavit při již tradičním nohejbalovém turnaji.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Koncem listopadových dnů roku 2007 se v naší obci uskutečnily dva příjemné večery. Při prvním z nich se sešly šikovné maminky se svými ratolestmi aby si vytvořily adventní věnce, které ozdobí jejich příbytky. V druhém případě se jednalo o již pomalu tradiční pečené perníčků a vánočního cukroví, při kterém samozřejmě také nemohly chybět šikovné děti. Ty pomáhali maminkám při pečení a za jejich pomoc je čekala odměna v podobě návštěvy MIKULÁŠE s ANDĚLEM a ČERTY.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Dne 5.5.2007 se v Soušicích oslavovalo 80. let od založení místního sboru dobrovolných hasičů (SDH). Ten byl založen v roce 1927. Při té příležitosti byla k vidění v provozu stará stříkačka, která byla tažená koněm. Zahájení oslav obstarali členové SDH, kteří po nástupu projeli na historickém spřežení celou obcí.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

První sobotní podvečer v březnu, dne 3.3.2007, uspořádal OÚ Tichonice ve spolupráci s dobrovolníky z řad občanů, kulturní večer v nově zrekonstruovaném objektu bývalé školy. Tento večer posloužil nejen k představení umění dětí, které vystoupili se zajímavým programem ale také ke společné zábavě všech občanů a to od těch nejmenších až po ty nejstarší. Večer byl taká významný tím, že se poprvé otevřela nově zrekonstruovaná budova školy veřejnosti.

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

Pokládání věnců k pomníku F. Maška

 Dne 27.10.2005 se v naší obci, u příležitosti 91. výročí úmrtí p. Františka Maška, uskutečnilo pokládání věnce k jeho pomníku Tohoto vzpomínkového aktu se ujali členové místního sboru dobrovolných hasičů.

Additional information