Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Ves, 194 obyv. v 25 domech. Ve východní části vsi spatřují se příkopy a náspy bývalého sídla rytířského. Roku 1420 seděl na Tichonicích rytíř Diviš z Tichonic, který byl purkrabím nejprv u pana Petra ze Šternberka, pak u jeho vdovy paní Perchty, rozené z Kravař, na hradě jejich českém Šternberku. 1)
Roku 1448 Zdeněk z Tichonic panu Jiřímu z Poděbrad Prahy dobývati pomáhal. Nejstarší zápis v zemských deskách uvádí již ves Tichonice s panstvím Šternberským spojenou.
Zdroj:
1) Palackého archiv díl III., Bibliotéka Místních Dějepisův pro školu a dům., svazek 3 –okres vlašimský, Fr. A. Urbánek, Ant. N. Vlasák (farář na Hrádku), nakladatel Fr. A. Urbánek r. 1847.