Služby

V obci se nenachází žádná průmyslová výroba. Je zde pouze zemědělství a lesní hospodářství. V Soušicíh provozuje zemědělskou výrobu firma Hromas & Hromas, v Kácovci pak pan Josef Drahota. Na Licoměrsku je ranč s možností agroturistiky, jehož provozovatelem je firma Licoměrsko s. r. o.
Největší část zemědělské výroby v obci provozuje Zemědělské družstvo vlastníků Veselka se sídlem ve Psářích a patří také mezi největší zaměstnavatele v oblasti. Jak v Tichonicích, tak i v Soušících jsou občanům k dispozici prodejny smíšeného zboží. V Tichonicích je provozovatelem Jednota a v Soušicích provozuje prodejnu pan Ladislav Hromas.

Tichonicích jsou dále tyto služby:
  • Autoservis Pavel Gregor
  • Truhlářství Stanislav Houlík
  • Možnost internetového připojení VlašimNet
  • Poštovní úřad: Trhový Štěpánov PSČ 257 63; vzdálený asi 10 km.
  • Praktický lékař je pro naše občany v Kácově; 2 km

Vzdálenost k nájezdu na dálnici D1 je 3 km.

V posledních 20 letech se vybudoval vodovod přímov obci Tichonice a rybník u osady Chochol. Bylo zpevněno a vyasfaltováno asi 20 km cest spojujících přilehlé osady, opravena budova bývalé školy a Kampeličky. Obec hospodaří na 30 ha lesních porostů. Stará se hlavně o jejich výsadbu a údržbu. Podél cest k osadám bylo vysázeno mnoho ovocných a okrasných stromů.


Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
Wifi TichoniceI do naší obce přichází možnost internetového připojení. Tuto službu zde poskytuje společnost VlašimNET. Možnost krátkodobého připojení poskytuje i p. Srb. Více informací o VlašimNetu získáte zde....Pokud vlastníte notebook či PDA a chcete si užívat v letních měsících připojení k internetu třeba v zahradním sezení kontaktujte p. Srba (k.srb@seznam.cz).
Wifi signálem je pokryta celá obec Tichonice a blízké okolí.

Additional information