Tisková zpráva k aktuální činnosti v rámci OP zaměstnanost

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Přílohou článku je tisková zpráva k aktuální činnosti v rámci Operačního programu zaměstnanost, kde MAS Blaník v prosinci podala žádost o navýšení finančních prostředků ze zdrojů EU, které může dál rozdělovat do regionu. Jedná se o peníze na hlídání dětí pracujícím rodičům.

Dále připravujeme vyhlášení druhé výzvy Programu rozvoje venkova ve dvou oblastech „Ať nám roste produkce a Na venkově se podniká“. Vyhlášení plánujeme na březen 2019, projektové záměry je možné už nyní s námi konzultovat.


Vyvěšeno: 14.01.2019

Sejmuto: 31.12.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information