VV - oznámení o zpřístupnění návrhu změny č.2 územního plánu obce

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V termínu od 30.9.2019 do 13.11.2019 (včetně) bude zpřístupněna k veřejnému nahlédnutí dokumentace změny č.2 územního plánu Tichonice. Více informací v rámci přiloženého dokumentu.


Vyvěšeno: 30.09.2019

Sejmuto: 13.11.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information