Změna vyhlášky o rozpočtové skladbě

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Vyvěšeno: 21.04.2017

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information