Mimořádné opatření MZ prodej osobních ochranných prostředků

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Doplnění informací ze strany hejtmanky kraje v souvislosti s vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (dále jen „MZ“), kterým byl zakázán vývoz všech respirátorů třídy FFP3 mimo ČR a omezen jejich prodej (viz příloha). MZ zajišťuje výhradně centrální nákup osobních ochranných prostředků. Nakoupené osobní ochranné prostředky bude MZ dále rozdělovat krajům v závislosti na uskutečněném objemu dodávek od výrobců, které však pravděpodobně nebudou v počátku pokrývat celkovou poptávku krajů. Kraj nyní ve spolupráci s MZ připravuje systém redistribuce ministerstvem dodaných osobních ochranných prostředků zdravotnické záchranné službě, nemocnicím, praktickým lékařům, stomatologům, lékárníkům a poskytovatelům sociálních služeb na minimálně jeden týden provozu dopředu, neboť centrální nákup bude probíhat kontinuálně. Středočeský kraj si nastavil příjem dodávky respirátorů od MZ centrálně do jednoho místa a tím bude Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Další distribuce prostředků do kraje bude zajišťována jak z benešovské nemocnice, tak také ze zřízených distribučních míst v jednotlivých okresech, které kraj zřídí zejména pro zajištění distribuce prostředků praktickým lékařům, stomatologům a lékárníkům. Kraj dále zveřejní podrobné informace k distribuci ochranných prostředků na svých internetových stránkách a rovněž cestou portálu krizového řízení.       


Vyvěšeno: 13.03.2020

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information