Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 11/2020.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 22.10. 2020 ve 09:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 10/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 11/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.


Vyvěšeno: 23.10.2020

Sejmuto: 01.11.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information