Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V příloze naleznete Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 12/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 02.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 11/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 12/2020 je aktualizován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

Soubory ke stažení:
rozhodnuti-ht-c-12-2020-pdfa.pdf

Vyvěšeno: 01.11.2020

Sejmuto: 03.11.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information