Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č.14/2020.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

v příloze naleznete Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 14/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 04.11. 2020 v 08:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 13/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 14/2020 je aktualizován a rozšířen výčet vyjmenovaných zaměstnanců daných profesí/zákonných zástupců dětí pro něž je zabezpečován výkon nezbytné péče o děti ve věku 3 až 10 let a též aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/


Vyvěšeno: 04.11.2020

Sejmuto: 09.11.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information