Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V příloze naleznete Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 16/2020.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 16.11. 2020 v 07:00 hodin.

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje č. 15/2020 bylo tímto zrušeno. V Rozhodnutí č. 16/2020 je aktualitován a rozšířen seznam škol, které vykonávají péči o děti a mládež v nouzovém stavu.

Rozhodnutí též naleznete na webových stránkách: https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/


Vyvěšeno: 15.11.2020

Sejmuto: 23.12.2020

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information