Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 4/2021 ze dne 27. 02. 2021 naleznete na webových stránkách https://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/rozhodnuti-hejtmanky/

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje  o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu č. 3/2021 ztratilo účinnost ukončením nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR usnesením ze dne 14. 2. 2021 č. 125.

Rozhodnutí č. 4/2021 bylo vydáno v souladu s usnesením vlády č. 212 ze dne 26. 02. 2021.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 28. 02. 2021 v 00:00 hodin.

 

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 27.02.2021

Sejmuto: 19.03.2021

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information