Informace k očkování

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V přílohách naleznete bližší informace k jednotlivým používaným očkovacím látkám a o zapojení praktických lékařů do očkování.


Vyvěšeno: 11.03.2021

Sejmuto: Nikdy

Zveřejnil (zodpovídá): Vladimíra Srbová

Additional information