Návrh opatření obecné povahy

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

V přiloženém dokumentu naleznete informace o návrhu přeznačení svislého dopravního značení v nasávací oblasti dálnice.


Vyvěšeno: 29.01.2018

Sejmuto: 13.02.2018

Zveřejnil (zodpovídá): Vladka Tichá

Additional information