Odpadové hospodářství obce

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení

V novém roce opět upozorňujeme na úhradu místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů. Přiložené Oznámení obsahuje informaci o úpravě výše poplatku, platné od 1.1.2022.

Pokyny pro bezhotovostní platbu:

ČÍSLO ÚČTU: 320080329/0800 

VS: číslo popisné nebo evidenční

- do poznámky uvést jméno a příjmení majitele nemovitosti

 

Splatnost poplatku je do 30.6. daného kalendářního roku.

 

Informace k problematice naleznete stabilně v sekci "Odpadové hospodářství obce" nebo přímo v odpovědných vyhláškách zde...

 

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení

Prosím věnujte pozornost přiloženému Oznámení, které se týká nové úpravy výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Oznámení obsahuje stanovení SAZEB POPLATKU s platností od 1.1.2022.

ČÍSLO ÚČTU: 320080329/0800 

VS: číslo popisné nebo evidenční

- do poznámky uvést jméno a příjmení majitele nemovitosti

 

Splatnost poplatku je do 30.6. daného kalendářního roku.

Další informace naleznete přímo v odpovědných vyhláškách zde...

 

Additional information