Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Prosím věnujte pozornost přiloženému Oznámení, které se týká nové úpravy výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů.

Oznámení obsahuje stanovení SAZEB POPLATKU s platností od 1.1.2022.

ČÍSLO ÚČTU: 320080329/0800 

VS: číslo popisné nebo evidenční

- do poznámky uvést jméno a příjmení majitele nemovitosti

 

Splatnost poplatku je do 30.6. daného kalendářního roku.

Další informace naleznete přímo v odpovědných vyhláškách zde...

 

Additional information