Úřední deska obce Tichonice

Kanalizace a ČOV

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
05.10.2023 21.10.2023 MÚ Vlašim-VV rozhodnuté o prodloužení stavebního povolení
Vladimíra Srbová
01.09.2023 17.09.2023 VV_MěÚ Vlašim_Zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
Vladimíra Srbová
31.03.2023 16.04.2023 VV-Rozhodnutí o společném úz. a staveb. řízení-VODOVOD TICHONICE
Vladimíra Srbová
25.02.2023 13.03.2023 VV_MěÚ Vlašim_Oznámení o zahájení spol. úz. a stav. řízení - stavby VODOVOD TICHONICE
Vladimíra Srbová

Územní plán 2014-2015>Změna č.3a) územního plánu obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
18.02.2023 28.03.2023 VV_MěÚ Vlašim_projednání návrhu změny ÚP obce
Vladimíra Srbová

VOLBY>Komunální volby podzim 2022

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.09.2022 31.12.2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Vladimíra Srbová
08.09.2022 25.09.2022 Oznámení o době a místě konání voleb
Vladimíra Srbová

Obecně závazné vyhlášky obce

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
13.12.2021 30.12.2021 OZV obce Tichonice č.1/2021 o stanovení obecného systému odpadového hospodářství
Vladimíra Srbová
13.12.2021 30.12.2021 OZV obce Tichonice č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vladimíra Srbová

Veřejné vyhlášky>Určení existence pozemní komunikace

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.05.2021 24.05.2021 Rozhodnutí_odvolací řízení
Vladimíra Srbová
07.10.2020 23.10.2020 VV_seznámení s podklady
Vladimíra Srbová
29.08.2020 15.09.2020 Vyrozumnění o nařízení svědecké výpovědi
Vladimíra Srbová
30.07.2020 15.08.2020 VV - MěÚ Vlašim - nové projednání
Vladimíra Srbová
04.07.2020 20.07.2020 Rozhodnutí _ VV Středočeského kraje
Vladimíra Srbová
27.01.2020 12.02.2020 VV - MěÚ Vlašim Rozhodnutí
Vladimíra Srbová
18.12.2019 06.01.2020 VV - MěÚ Vlašim seznámení s podklady
Vladimíra Srbová
02.10.2019 19.10.2019 VV - rozhodnutí Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vlašim
Vladimíra Srbová
03.09.2019 19.09.2019 Uvědomění o podání odvolání
Vladimíra Srbová
09.08.2019 25.08.2019 VV - rozhodnutí o existenci veřejné komunikace
Vladimíra Srbová
03.07.2019 19.07.2019 VV - seznámení s podklady
Vladimíra Srbová

Additional information