Úřední deska obce Tichonice

BENE BUS dobrovolný svazek obcí

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
21.05.2020 18.06.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Vladka Tichá
01.04.2020 23.04.2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Vladka Tichá
01.04.2020 23.04.2020 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Vladka Tichá
26.09.2019 17.10.2019 Návrh rozpočtu 2020
Vladka Tichá
26.09.2019 17.10.2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021 - 2023
Vladka Tichá
15.03.2019 01.04.2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Vladka Tichá
15.03.2019 01.04.2019 Zpráva auditora 2018
Vladka Tichá
09.11.2018 27.11.2018 Návrh rozpočtu 2019
Vladka Tichá
08.03.2018 29.03.2018 Návrh závěrečného účtu za rok 2017
Vladka Tichá
14.12.2017 09.11.2018 Schválený střednědobý výhled 2019-2021
Vladka Tichá
24.11.2017 09.12.2017 Aktualizovaný návrh rozpočtu na rok 2018
Vladka Tichá
10.11.2017 14.12.2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
Vladka Tichá
10.11.2017 28.11.2017 Střednědobý výhled
Vladka Tichá
18.04.2017 03.05.2017 Zpráva o hospodaření za rok 2016
Vladka Tichá
13.04.2017 14.12.2017 Schválený střednědobý výhled rozpočtu DSO BENE-BUS na roky 2018 -2020
Vladka Tichá
13.04.2017 14.12.2017 Schválený rozpočet BENE BUS na rok 2017
Vladka Tichá

VOLBY>Volby do PS Parlamentu ČR 2017

Vyvěšeno Sejmuto Název
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
31.10.2017 15.11.2017 Výsledky voleb do PS Parlamentu ČR
Vladka Tichá
04.10.2017 22.10.2017 Oznámení o době a místě konání voleb
Vladka Tichá
20.09.2017 22.10.2017 Zasedání okrskové volební komise
Vladka Tichá
30.08.2017 22.10.2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků
Vladka Tichá

Additional information