Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 
Dle zápisu v předcházející kronice z roku 1932 a podle zápisu v Okresní hasičské kronice okresu Benešov, byl v Tichonicích založen Sbor dobrovolných hasičů v roce 1890 (resp. r. 1892). Ve vyprávění obyvatel kolovala pověst, že se tak stalo již v roce 1870, založením sboru, a 1872 první darovanou stříkačkou (Bedlovka). Nikdy se však k těmto letopočtům nenašly žádné doklady. Jinak je tomu u letopočtů 1890/1892, kde o vzniku svědčí již zmíněný zápis v obecní kronice.
V roce 1957 - 58 byla zakoupena motorová stříkačka PS-8, která sloužila dlouhá léta. V té době byl starostou sboru p. Alois Hnátek a velitelem p. Antonín Jeništa. Velitelem byl zhruba do poloviny sedmdesátých let. Po něm nastoupil do funkce velitele p. Antonín Boštička z Chochola a dále p. Jan Kubín a p. Jaroslav Němec také z Chochola. Starostou sboru se v roce 1970 stal p. Josef Novotný a kromě krátkého přerušení, na přelomu osmdesátých a devadesátých, vykonával tuto funkci do roku.
Sbor byl přidružen k okrsku Veselka - Psáře, kde působily také tyto sbory : Soušice, Radonice, Zdebuzeves, Psáře, Dubovka, Nemíž, Tehov a Kladruby. Tento okrsek se při slučování rozpadl, neboť sbory Psáře, Nemíž , Tehov a Kladruby připadly stejně jako obce k Vlašimi a sbor Dubovka zanikl. Zbyl tedy jen okrsek Tichonice, Soušice, Zdebuzeves a Radonice. Poslední dva jmenované sbory měly jen málo stálých členů a prakticky přežívaly jen evidenčně. Po rozdělení obce zbyly tedy sbory Tichonice a Soušice.
Sbor byl v poměru k daným podmínkám dost činný. Jako jediný z celého okrsku byl schopen sestavit celé soutěžní družstvo a při soutěžích v požárním sportu ještě půjčoval členy do jiných družstev v rámci okrsku. Od soutěží však bylo po nějaké době upuštěno a od té doby nejsou soutěže našimi členy navštěvovány a v porovnání s jinými okrsky bychom asi "pohořeli". Pravidelných cvičení se ovšem zúčastňujeme nebo je i sami pořádáme.Kromě cvičení pořádal sbor do roku 1990 i pravidelné společensko-kulturní zájezdy. Po devadesátém roce se situace změnila a pro nedostatek financí se již zájezdy nekonají. V Soušicích byl sbor založen mnohem později (konec 20. let), ovšem jeho činnost je poměrně aktivní a v popisovaném období byla spolupráce obou sborů na vynikající úrovni.

Additional information